Hvem er vi?

Menigheten Betania Bjerke består av mennesker som har opplevd Jesus i sine liv.
Vi tror at det er kunn gjennom troen på Jesus vi blir frelst og får fred med Gud.

Du som søker Gud

Du kan også oppleve frelsen og kontakten med Gud. Be til Gud, snakk til Ham som til en virkelig person, som din beste venn som er ved din side.Fortell Ham at du tror på Ham, og at Jesus er Guds sønn som døde for dine synder. Be Ham om å tilgi og rense deg og at Jesus skal være Herre i ditt liv.Du vil da bli et Guds barn, ved Hans nåde, og Han vil gi deg sin Ånd.

Begynn å lese i bibelen som er Guds ord, da får du mer kjennskap til Gud!

Bibelen sier:
"For så har Gud elsket verden at Han gav sin Sønn,den enbårne,for at hver den som tror på ham,ikke skal gå fortapt,men ha evig liv." Joh. 3.16.
"For dersom du med din munn bekjenner at Jesus er Herre,og i ditt hjerte tror at Gud oppreiste Ham fra de døde,da skal du bli frelst." Rom. 10.9