Barne- og ungdomsleder i Betania

Kim Hoffensetz er ansatt som barne-og ungdomsleder i Betania.
Han har sammen med sin kone Zanetta vært hos oss en tid og hatt ansvar for barnesamlingene som vi har samtidig med gudstjenesten, men er nå ansatt for å lede alt barne- og ungdomsarbeidet.

ExampleKim Hoffensetz ble i august ansatt i 40% stilling som barne-og ungdomsleder i Betania. Menigheten ønsker at den skal være et sted der barn og unge kan få et møte med Jesus ved å være med på gode og morsomme aktiviteter og undervisning.

Kim er utdannet pedagog, gift med Zanetta og sammen har de lille Matteo Kim. Han har erfaring fra arbeid og lederskap i barnehage og i trosopplæring. Siden i april for 2 ½ år siden har de arbeidet i menigheten her med søndagsskolen. Vi har blitt kjent med dem som en flott liten familie med gode kunnskaper som kommer til nytte i samarbeid med barn og unge.

Vi hilser Kim velkommen som fast medarbeider i menigheten og tror at han og hans familie skal bli til velsignelse i den tjenesten han nå har gått inn i.